Новини

Проект САМ

2011-02-01
Социална адаптация на младежи

Информационна Среща

2011-01-24
стартирането на социалната услуга САМ
Още новини...

Как да помогнем?
1. С банков превод:

IBAN
BG73FINV91501214662979

BIC
FINVBGSF

2. Или:

epay.bg

3. По друг начин  

Информационна Среща

2011-01-24

На 24.01.2011г. се състоя информационна среща за обявяване стартирането на социалната услуга „САМ – Социална адаптация на младежи” на фондация „Движение на българските майки”(ДБМ), на която присъстваха представители на медиите, на АСП и ДБМ.


Проектът започна  на 1.01.2011г. със финансиране за 14 месеца и  се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. BG051PO001-5.2.06 -  „Социални услуги за социално включване”Договор BG051PO001-5.2.06-0196-С-0001.

Социалната услуга ще стартира на 1.02.2011г. с група от 10 младежи, между които и една майка. Подробности за участниците, целите на проекта и как да помогнете ще можете да намерите в сайта.