Новини

Проект САМ

2011-02-01
Социална адаптация на младежи

Информационна Среща

2011-01-24
стартирането на социалната услуга САМ
Още новини...

Как да помогнем?
1. С банков превод:

IBAN
BG73FINV91501214662979

BIC
FINVBGSF

2. Или:

epay.bg

3. По друг начин  

Как да помогнем

 1. Проект САМ – Социална адаптация на младежи стартира на 1.01.2011г. с финансиране за 14 месеца от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. BG051PO001-5.2.06 -  „Социални услуги за социално включване”. Договор BG051PO001-5.2.06-0196-С-0001.

           За една година минималните разходи за проекта са на стойност 100 000лв.  за 20 младежи(между които 5 майки), като това включва разходи за курсове, транспорт, храна, книги,учебници, помагала, памперси и  много други. Предвижда се проектът да продължи минимум 5 години.

           Ако искате да помогнете за продължаването на проекта или конкретно на някой от нашите младежи, може да го направите по няколко начина:

   

       1. С банков превод:

              Първа инвестиционна банка

           IBAN: BG43 FINV 9150 12BG N08H 66

           BIC:   FINVBGSF

  

       2.  Или през:

 

            

     

    3.  ПО ДРУГ НАЧИН:

 • Като дарите хранителни продукти;

 • Като дарите книги, учебници и помагала за някой от младежите;

 • Като станете настойник или ментор на някой от нашите младежи, помагате му в решаване на ежедневни дейност, сприятелявате се с него и бъдете духовна упора в живота му;

 • Като предложите работа за нашите младежи;

 • Като се включите като доброволец в проекта със своите компетенции, знания и свободно време;

 • Като предоставите безвъзмездно помещение, в което проекта да се развие и извън границите на заложените дейности в него, а именно привличане и помагане на повече от 20 младежи на година и допълнителна помощ за всички младежи от наши доброволци.

 

*Всяко финансово и материално дарение се използва според волята на дарителя. Молим, всеки, който иска средствата или вещите, които дарява да се използват за конкретни цели да посочва това в платежното нареждане или документа за дарение.

Фондацията задържа 10% от финансовите дарения за административни нужди.