Новини

Проект САМ

2011-02-01
Социална адаптация на младежи

Информационна Среща

2011-01-24
стартирането на социалната услуга САМ
Още новини...

Как да помогнем?
1. С банков превод:

IBAN
BG73FINV91501214662979

BIC
FINVBGSF

2. Или:

epay.bg

3. По друг начин  

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В „САМ”?

 

Младежи, на възраст между 18 и 26 години, напуснали специализираните институции за отглеждане на деца без родителска грижа, поради навършване на пълнолетие, не участващи в други форми на социални услуги (защитени и наблюдавани жилища) и не можещи да разчитат на подкрепа от страна на близки и роднини.  Младежите трябва да дадат съгласието си, част от дейностите по проекта, да им бъдат предоставени в домовете.Бенефициентите по проекта могат да бъдат и бременни или майки с малки деца, отговарящи на горните условия.


КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?


1.Свържи се на телефоните указани в координати за повече информация.

2.Изтегли и попълни заявление за участие в социалната услуга.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


1. Копие от документ за самоличност;

2. Копие от ТЕЛК, РЕЛК (ако има такъв);

3. Документ удостоверяващ, че попадам в една от допустимите целеви групи по Схемата- документи от ДДЛРГ, РДСП или други;

4. Документи за справка (трудова книжка, дипломи за завършено образование, сл. бележка от работодател, сл. бележка от университет, сл. бележка от училище, сл. бележка от бюро по труда – ако има такива);

5. Документ от РДСП, че не съм обект на социално подпомагане;

6. Други документи удостоверяващи или подкрепящи условията за участие в проекта.