Новини

Проект САМ

2011-02-01
Социална адаптация на младежи

Информационна Среща

2011-01-24
стартирането на социалната услуга САМ
Още новини...

Как да помогнем?
1. С банков превод:

IBAN
BG73FINV91501214662979

BIC
FINVBGSF

2. Или:

epay.bg

3. По друг начин  

Екип

Росица Букова

директор проект
Учредител, изпълнителен директор и член на УС на Фондация „Движение на българските майки”. Педагог по образование, тя се занимава и помага от 2004г. години на деца растящи или напускащи държавните институции за деца без родителска грижа. Участва в множество конференции и работни групи за промяна на законодателството и подобряване на живота на българските деца.

Каролина Шойлева

координатор проект
Присъединява се към дейността на фондацията в края на 2006г. като доброволец. Работи с деца и младежи в неравностойно положение от 2000г. Участва в разработването и изпълнението на проектите на фондацията.

Кристина Николова

социален работник
Член на УС и координатор в дейността на Фондация „Движение на българските майки” от самото и създаване. 2009-2010г. е социален работник в Защитено жилище „ЗАЕДНО”. Участва в множество обучителни семинари и конференции по проблемите и развитието на социалната дейност в България.

Зарина Василева

юрист-консултант

Светла Влахова

психолог

Радослава Илиева

счетоводител